Uitgeverij Ter Verpoozing – Boeken, audio, films

Deze website verdwijnt op termijn.

Kijk voor meer informatie op: www.nedersaksisch.org

–'Waarschuwing' –

Ik ga vaak voortvarend te werk. Het blijkt dat sommigen moeite hebben met mijn tempo en productie. Laat me weten als je me niet begrijpt en/of mij niet kunt bijhouden.

Al mijn handelingen zijn uit passie en betrokkenheid. Ik volg mijn neus. Omgang met mij is vrijwillig en niets verplicht.

Ik mijd negativisme.

Welkom.

goudmerels

Chrétien Schouteten reconstrueert in toneeldialoog en

briefwisseling een deel van het wetenschappelijk en persoonlijk

leven van de natuurkundigen Dirk Coster (1889 - 1950) en Lise Meitner (1878 - 1968).

In 1938 ontsnapt de Joods Oostenrijkse onderzoekster van atoomfysica met hulp van Dirk Coster uit Berlijn. Via

Nederland komt ze in het neutrale Zweden terecht waar ze haar natuurwetenschappelijk onderzoek voortzet.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog komen ethische vragen

boven. Wat is de rol van wetenschappers in tijden van oorlog?

Wie is aanspreekbaar op gebruik van wetenschappelijke kennis?

Dit boek is een eerbetoon aan Dirk Coster – destijds

hoogleraar natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen –

 

die volgens de auteur onterecht lijkt te zijn vergeten.

 

Bestellen via CONTACT

 

100 pag. Euro 13,50 incl. verzending.

Diep geworteld

Diep geworteld is de Nederlandse vertaling van The Deeply Rooted, het resultaat van participerend onderzoek in 1952 in het Drentse ‘zanddorp’ Anderen.

Het echtpaar John en Dorothy Keur geeft een nauwkeurige beschrijving van landschap, landgebruik, van traditionele gebruiken en omgangsvormen tussen dorpsgenoten in een relatief geïsoleerde gemeenschap.

De beschrijving heeft veel overeenkomsten met culturen in andere landen, met name van culturen van nieuwe medelanders. Asielzoekers, vluchtelingen, economisch gedreven migranten en nazaten van landverhuizers bouwen voort op hun culturele erfenis. Deze achtergronden zorgen met regelmaat voor misverstanden, vooroordelen en veroordelingen, waar begrip een vruchtbaarder invalshoek kan zijn.

 

Het echtpaar Keur geeft de stand van zaken in Anderen weer. – Ze beweren dat deze observaties ook geldig zijn voor de zandgronden in Overijssel en de Achterhoek. – De blik van deze buitenstaanders dwingt.

Ze leggen hun vingers op zere plekken. Toch zijn ze ook de eersten om te erkennen dat stereotypering van de Drent, als “gewrocht uit turf, jenever en achterdocht” al heel lang niet op z’n plaats is.

 

De identiteit van de Drenten en vele anderen, lange tijd ontleend aan een geïsoleerde gemeenschap, is drastisch veranderd. Diep geworteld geeft helder inzicht in hoe het was. De lezer kan moeiteloos de veranderingen aangeven die Anderen, Drenthe, Nederland, Europa en verder, moeiteloos overstijgen.

237 pagina's.

 

Contact

Voor een goed gesprek kunt u mij vinden. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen.

U kunt me bereiken via mail. Bellen mag ook. Tel. nr. onderaan deze pagina.