Nieuw bundel van Theo de Jong bij Ter Verpoozing

 

Presentatie 3 april 2016 in Meppel.15.00 uur De Salon.

Door gedichten chronologisch te ordenen ontstaat er

vanzelf een soort autobiografie. De gedichten in Om

teruggaan is het begonnen omspannen een heel leven.

Door een inleiding in proza zijn ze allemaal gesitueerd

in de tijd, in een bepaalde tijd. Ze geven een beeld van

het verleden, van het heden om tenslotte in de toekomst

te eindigen.

Toch is dat niet waar het om gaat. Die autobiografie is

toeval. Waar het om gaat is een dichterlijke weergave

van een periode waarvan wij allemaal een stuk of een

stukje hebben meegemaakt. Veel hiervan zal de lezer

bekend voorkomen. Dat is ook de bedoeling. De dichter

is geen uitzondering, geen unicum, hij doet verslag van

zijn en van ons aller leven door middel van gedichten.

Dat is alles.