Literair erfgoed van Drenthe e.o. als pdf.

Analyse en synthese

Beschouwingen over literair erfgoed.

Marthao Ledeng

van Harm Tiesing

Roman van Harm Tiesing uit 1892/1893 voorzien van kwantitatieve beschouwing. In voetnoten verheldering van inhoud en structuur.

Wie een boek op prijs stelt kan me contacten.

 

Marthoa Ledeng geeft door de platte karakters een uitvergroting van plattelandscultuur rond 1890 en het begin van de 20e eeuw. Onderscheid tussen rangen en standen, tussen rijk en arm en tussen geschoolden en ongeschoolden komt scherp naar voren. Er zijn in meerder opzichten een tweedelingen in de maatschappij.

Oudere generaties proberen jongeren binnen de poorten te houden. Aanzetten voor vernieuwingen krijgen te maken met kuiperijen, achterklap, geld en met een effectieve zwijgcultuur. Weinig wezenlijke zaken komen aan het oppervlak. Gevoelens lijken nauwelijks te bestaan. In Marthoa Ledeng wint de traditie. Buitenstaanders vertrekken en mogen terugkeren als ze zijn geneutraliseerd en geen bedreiging meer vormen voor de bestaande orde. Toch is er ook hoop. Cultuur, in de vorm van toneel, lijkt openingen te bieden.

 

Parallellen met hedendaagse ontwikkelingen rond migranten, religie, geld en integratie dringen zich op. Prediker 1:19.

Download
Marthao Ledeng, de bloem van ' t daarp
Roman van Harm Tiesing uit 1892 geanalyseerd en van commentaar voorzien.
Boek verkrijgbaar bij Gerard Stout
190 POD Harm Tiesing 3 januari 2021.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Um d'olde toren       Albert dening

Roman van Albert Dening. De roman speelt rond 1890 en is geschreven in 1937. Van uitgebreide toelichting en duiding voorzien. Wie een boek op prijs stelt kan me contacten.

 

Um d’olde toren geeft inzicht in plattelandscultuur rond 1890 en wellicht ook in gebruiken rond 1930. Geld, leedvermaak en roddel houden op de achtergrond tradities in stand. Elke afwijking van het gebruikelijke krijgt te maken met vernedering door plagerijen, pesten en practical jokes. Aanpassen of wegwezen is het parool. Ontsnapping aan het keurslijf kan door seks in het stookhok, door zwijgen en door overvloedig drankgebruik.

Er lijkt nauwelijks verschil met hedendaagse naming and shaming op sociale media. Wie afwijkt krijgt de volle laag. Vrijheidsdrang vindt een parallel in festivals, drugs en drank. 

 

Waar geld is wil geld wezen. Soort zoekt soort; elk in een eigen bubbel. Prediker 1:9.

Download
Um d'olde toren
Binnenwerk van het boek.
194 POD Dening 3 januari 2021.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Een feestelijk starfgeval Klaas Kleine

Novelle van Klaas Kleine uit 1991.

De hoofdkarakters ontleed. In verband met copyright zijn in de pdf slechts enkele pagina's uit het boek als citaat beschikbaar. Wie meer wil weten kan contact met me opnemen.

In dit boek leest u de novelle Een feestelijk starfgeval van Klaas Kleine (1940-20), smid en schrijver uit Diever (Drenthe). Het verhaal speelt zich af rond 1990 met veel terugblikken naar de jaren ‘60.

 

De novelle geeft een inkijk in gekoesterde stereotyperingen, geliefde vooroordelen, banale omgangsvormen en ongeschreven wetten uit vorige eeuwen. Met een gedegen inleiding en uitgebreide voetnoten laat Gerard Stout zien dat actuele zaken als identiteitsdiscussie, emancipatie, knellende rolverdeling en culturele invloeden van elders een dominante rol spelen. 

 

De psychoanalyse en streeksynthese zijn mede gebaseerd op kwantitatieve ontleding van de novelle. Hoe vaak komen de karakters voor? Hoe verloopt de communicatie tussen dorpsbewoners? Wie stelt vragen? Wie meent alles zeker te weten? Hoe vaak horen we een vriendelijk woord in de Drentse taal? Hoe banaal is het woordgebruik? Wat is de frequentie van seksueel getinte uitingen?Hieronder een deel van de pdf met mijn analyse en citaten uit het besproken boek.

Download
Analyse van Een feestelijk starfgeval
Ontleding van het boek met enkele citaten + voetnoten ter illustratie van mijn aanpak.
191 Webversie Klaas Kleine 10 januari 20
Adobe Acrobat document 759.1 KB

vaart Mien busse

over Martin Koster

In Vaart mien busse (Rijdt mijn bus) staat een selectie uit de schrieverij van Martin Koster (Avereest, 17 augustus 1950). Hier en daar probeer ik dwarsverbanden te leggen tussen zijn verhalen, columns, gedichten en zijn levensloop.

206 pag.

Download
Vaart mien busse
Beknopte biografie van Martin Koster.
169 DEPOT Vaart mien busse 1 mei 2020.pd
Adobe Acrobat document 53.7 MB

de avonden

Mijn pastiche op De avonden van Gerard Reve.

De voorgelezen versie staat onder deze link.

Download
166 DEPOT De Avonden 1 mei 2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Boeken

EEN DRENTS GEMEENTE-ASSESSOR MET ZIJN TWEE NEVEN OP REIS NAAR AMSTERDAM IN 'T VOORJAAR VAN 1843

Drie Drenten in 1843 naar Amsterdam.

Deel I en II van de heruitgave; voorzien van toelichting en voetnoten.

Cultuurhistorie, literatuur, taal, architectuur, monumenten, enz, enz...

Deel I telt 468 pagina's.

Deel II telt 636 pagina's.

Deel II bevat ooggetuigenverslag Slag bij Ane uit 1227. Genoemd in Deel I.

De varkens. Geïnspireerd op de stijl van de twee delen. Voor wie wil nadenken.

De hoed van keizer Frans. Humor in de 19e-eeuw. Genoemd in Deel II.

YouTube-films hieronder. Pdf hierna.

Belangstelling voor de boeken? Neem contact met me op.

Download
Deel I Assessor
Het eerste deel van de Assessor in Amsterdam.
186 POD Assessor Amsterdam Deel I op 27
Adobe Acrobat document 5.6 MB
Download
Deel II Assessor
Het tweede deel van de Assessor in Amsterdam.
187 POD ASSESSOR Deel II op 6 april 2021
Adobe Acrobat document 5.2 MB

Podagristen Deel VII

Drentse reis

Download
An de reize deur Drents erfgoed
Deel VII van de Reis door Drents erfgoed (Drents)
184 DEPOT Erfgoed deel VII Aardkundig m
Adobe Acrobat document 41.4 MB

Beperkt houdbaar

Beperkt houdbaar

Uit een boom vol verhalen plukte Martin Koster de vijftien beste. Vijf in het Drents, tien in het Nederlands. Deze erudiete verhalen van een zachtmoedig mens geven een inkijk in de speelse geest van de man die - met afstand – de productiefste schrijver van Drenthe is. 

Voor wie liever kijkt en naar verhalen luistert: klik op Drentse films of Nederlandse films 

Download
Beperkt houdbaar
Bloemlezing uit Nederlands en Drents proza van Gerard Stout door Martin Koster.
163 DEPOT Beperkt houdbaar 4 februari 20
Adobe Acrobat document 1.9 MB

gloeiende Garriet

Jan Wierenga laat de dorpsbewoners van Lamert Kieft aan het woord.

In een film op YouTube kunt U zes bewoners horen.

Het boek telt 66 pag. Totaal 32 monologen van Harrie Flik, Annie M.G. Smidt, Atje Deulen Keelstra, Jalving, domineer Nijlunsing en al die ander lui met en zonder mening, aldus Jan Wierenga.

Download
Gloeiende Garriet
Eerbetoon aan Jan Wierenga
112 DEPOT en DBNL Daar in dat dorp alda
Adobe Acrobat document 3.5 MB

Wolf en de 7 geitjes

Verkã, Wolf en de zeven geitjes in elf talen.

Luister naar de verhalen.

Download
Verka, Wolf en de 7 geitjes
Sprookje in 11 talen
80 Depot en DBNL Verka Wolf en de zeven
Adobe Acrobat document 7.3 MB

veldmarkering

Literaire fiets- en wandelroute

Rond de schijnvliegvelden bij Peest schreef ik een literaire weergave van de route. Versies in Nederlands, Engels Drents en Duits.  Het boek telt 54 pagina's in kleur. 

Zie ook de films.

Download
150 WEB VELDMARKERING DRENTS 8 dec 2018.
Adobe Acrobat document 7.3 MB
Download
Tour de Literature
Persiflage op zeerte in het Drentse circuit.
117 Web Tour Litteraire.pdf
Adobe Acrobat document 15.1 MB

een goed stuk vleis

Drents volkstiedschrift van een dwarsbongel.Van Martin Koster.

 

dij nije kerel

In 2012 is van t bouk De Nieuwe Man van Thomas Rosenboom n boetenmeziektheoaterstuk moakt en opvoert bie ol Stainfebriek Langeriep bie n Daam. Doar was Sies Woltjer zulf bie betrokken en din is t moar n hoanetree om t bouk van Thomas Rosenboom te vertoalen. Doar komt nog bie, dat t verhoal in zien omgeven speult en hai scheepswaarf Apol vrouger nog veur ogen had het.

 

De nije kerel is voor 18,50 + verzendkosten te koop bij de auteur in Loppersum. Stuur mij een mail en ik stuur je bericht door. 204 pag. 

Siet Bootsman

In deze bundel – Het einde van die zomer – de beste verhoalen en gedichten van Siet Bootsman over het Grunneger land, afscheid, relaties, reizen, karakters, plezier en verwondering over wat haar toevalt. Proza en poëzie in golden raand met een onderkoelde directe toonzetting. 

Balans van een verrassend leven in sprankelend Gronings.

 

116 pag.

Euro 13,50 incl. verzending.

minnezinne in moerstaal

Erotische gedichten in streektalen.

Euro 13,50

66 pag.

Project van Ria Westerhuis en Delia Bremer.

 

Wa'k je vertellen wil

Verzamelde columns van Harm Soegies uit Peest. In het Drents van Peest en Norg.

426 pag. Vanaf half december 2016 te koop. Euro 19,50

Bij afhalen. Verzendkosten + 6,00 Euro.

levende leegte

Drentstalige novelle van Klaas Koops over het mysterie van dementie.

 

Dizze novelle is een weergaove van feit en fictie. Het is een geromantiseerd verslag van een netuurlijke oftaokeling deur kindsheid. Elk kan zuk in dizze novelle herkennen. Het verhaol gef de meugelijkheid zölf gedachten te vörmen over euthanasie en een netuurlijk ende.

70 pag. Euro 12,50 incl. verzending.

Afhalen 9,95.

Gebroken wit omslag.

Films

Podcast / Audio