Weerribben en De Put

Rouke Broersma schreef over de Weerribben. De novelle De put speelt zich af rond de brug in Kalenberg. De put maakt onderdeel uit van Westland in De Weerribben. De foto's geven een beeld van het gebied.

Ook te zien zijn het (witte) huis van J.C. Bloem en de 'haven' waar de boot van Clara Eggink was afgemeerd. Beide schrijvers rusten voor eeuwig in Paasloo.

Voor de liefhebbers; ook het huis (nr. 45) van Marion Berk.

Het huis naast de school (De put) is afgebrand.