Blowball

Blowball is een paardebloem met kleine parachutes om weg te blazen. Nederlandse vertelling onderaan de sluis op Erica. Moordenaars zijn onder ons. Beeld van een heidedorp.

Erica waer bestu bleven?

Ik was op een begrafenis op Erica en barokke jeugdherinneringen vonden een uitweg in het huisje aan de Havenstraat. Het huisje met de gekruisigden. Het huisje met aardstralen als anti-conceptie.

Apport Kasper apport

Achter op Erica heb ik drie vrouwen vermoord. Mijn oom ging me voor op het slagerspad. Hij sneed een prostituee de hals door. Heftige afrekening met het Roomsch verleden. De hond die kan praten vertelt het verhaal van de Veenschapswijk en de Verlengde Herendiek. Ga ervoor zitten.