Winter

Het Drents letterkundig tiedschrift Roet is voor de (tweede) helft geheel aan mij gewijd. Wie een ander over me wil lezen – als 'mens' en als schrijver – kan terecht bij Het Drentse Boek om een exemplaar van het winternummer 2014 - 2015 te kopen. Voor vier euro bent U de man/vrouw.

Martin Koster, Rouke Broersma, John Vorenkamp, Ton Peters en Gerard Op de Weegh bespreken mij en mijn werk.

Wie niet goed weet wat hij/zij met me aanmoet, kan zijn/haar licht opsteken bij deze deskundige lezers. (Ik maak geen grap, ik ben heel eernsachtig.)

Martin Koster noemt mij een echte Drent, al formuleert hij dat wat diplomatieker. Een echte Drent kan niet goed omgaan met aandacht en met kritiek. Dit nummer van Roet is the proof of the pudding. Dankbaor.

Rouke Broersma geeft aan dat ik al tientallen jaren hetzelfde verkondig over het lot van de Drentse taal. Iedereen kon alles al weten. De reuring is als de zonnecyclus, elke elf jaar enige rebullie. Hij geeft aan dat ik beter op m'n tellen moet passen – meten = weten – er komen volgens hem telkens nieuwe Drentse schrievers bij en er blijft een toekomst voor Drentse literatuur. Doet me deugd. De taal verdwijnt niet, de taal verandert. Verder ontbreekt het aan onderbouwing van mijn beweringen over dialect, sociale status, laaggeletterdheid. Op z'n Drents: "Hij zeg maor wat." Gelukkig zijn er lezers en opiniemakers om me bij te sturen, met meer of minder succes. De samensteller van diverse overzichtswerken vindt mijn Drents proza beter dan mijn Nederlands werk.

Rouke Broersma pleit voor een onderzoeker om mijn werk te analyseren en op mij te promoveren. "En dat veur iene uut Erica. Het mut niet gekker worden," zou Martin Koster zeggen. Rouke Broersma geeft een paar nuttige tips (korter, korter, korter). Laat ik nu net aan een langer werk in het Nederlands bezig zijn.

Ik krijg de suggestie, naast veel andere, om een Drents-Nederlandse redacteur te zoeken, zodat mijn werk nog beter uit de verve komt. Goed idee, misschien is er een lezer die het boeiend vindt om op een opbouwende manier in een vroeg stadium met mijn literatuur om te gaan. Maar lees eerst Roet voor U zich aanbiedt. U kunt ook eerst het verzameld werk lezen.

 

N.B. Ton Peters stoot me van de troon waar het volk me op heeft gezet. De winter is vergangen, maar er is nog steeds vorst aan de grond. Majesteit mag hier niet wezen.

 

N.B. John Vorenkamp waarschuwt lezers uit Erica om mijn novelle Apport Kasper apport niet te lezen. Velen zullen het verhaal niet begrijpen. Luisteren is ook mogelijk, eventueel met beelden. U hoeft mij niet te begrijpen. Uzelf is voldoende.

 

N.B. Lees ook en vooral de Drentse dichters in dit nummer van Roet. Ria Westerhuis (Schrieven is wrieven). En een onthullende column over een boerderijbraand.

 

Koop een los nummer, of neem een abonnement om het cultureel erfgoed te bewaren. Stem vandaag (17 maart 2015) of U het (on)eens bent met de stelling: Het is belangrijk dat de streektaal levend wordt gehouden. dvhn

Op 18 maart meldt het DvhN dat 616 lezers hebben gestemd. 83% is het eens met de stelling.